Діяльність

Неприбуткова громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології» (далі – Асоціація) об’єднує на громадських засадах спеціалістів, зайнятих науково-дослідницькою, педагогічною, і практичною діяльністю в галузі хірургії серця та магістральних судин, кардіології, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування, трансплантології, та інших суміжних напрямках для реалізації мети.

Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку серцево-судинної та рентгенендоваскулярної хірургії, трансплантації серця та легень, кардіології в Україні, зменшення захворюваності та смертності населення України від серцево-судинних захворювань.