Кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

 

Завідувач кафедри – Тодуров Борис Михайлович – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Викладачі кафедри

ТОДУРОВ Борис Михайлович ФУРКАЛО Сергій Миколайович
ЗЕЛЕНЧУК Олег Валерійович ДЕМЯНЧУК Віталій Богданович
ВОЛОДКІНА Наталя Олексіївна СУДАКЕВИЧ Сергій Миколайович
НАДОРАК Ольга Павлівна САКАЛОВ Вадим Володимирович
СКИБЧИК Ярослав Васильович СТАН Микола Васильович
ІВАНЮК Анатолій Вікторович

 

Історична довідка

Кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій була створена відповідно листа МОЗ України від 25.04.2016 № 08.01-47/22/352-16/10278 наказом НМАПО ім. П. Л. Шупика № 1649 від 04.05.2016 року і працює на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України». Завідувач кафедри Борис Михайлович Тодуров – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів серцево-судинних хірургів на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи діагностики та лікування серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям кардіологам, лікарям хірургічного профілю, лікарям з функціональної діагностики, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям, а також лікарям інших спеціальностей за тематикою циклів. Кафедра є суміжною за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія», працює над створенням навчальної літератури з аспектів кардіохірургії, кардіології, та нових циклів з тематичного удосконалення та методичних матеріалів.

Перелік циклів, які проводяться на кафедрі:

спеціалізація «Хірургія серця і магістральних судин»

передатестаційний цикл «Хірургія серця і магістральних судин»

цикл ТУ «Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця»

цикл ТУ «Новітні методи реконструктивної кардіохірургії»

цикл ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії»

цикл ТУ «Інтервенційні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин»

цикл ТУ «Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування»

цикл ТУ «Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій»

цикл ТУ «Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань»


План проведення циклів 


Лікувальна робота

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічній базі в ДУ «Інститут серця МОЗ України». Ведення хворих, діагностичні процедури та лікувальні втручання здійснюються викладачами та клінічними ординаторами кафедри. У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця здійснюється консультативний прийом, лікувальна робота у відділенні хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та магістральних судин №3 та інших відділеннях Інституту серця. Викладачі мають переважно вищу або першу кваліфікаційну категорію за спеціальностями: «Хірургія серця та магістральних судин», «Кардіологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Завідувач кафедри, професор Б.М. Тодуров активно працює над вдосконаленням нормативної бази документів з серцево-судинної хірургії. Крім того, він регулярно веде консультативний прийом пацієнтів в ДУ «Інститут серця МОЗ України», проводить робочі поїздки зі співробітниками кафедри з наданням консультативної допомоги пацієнтам в зоні АТО, веде оперативну лікувальну діяльність, активну громадську та освітню роботу, широко освітлюючи її у медіа-просторі.

Партнери кафедри

Клінічною базою кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій  з 2016 року є ДУ «Інститут серця МОЗ України» (вул. Братиславська, 5А, м.  Київ, 02660; тел.: (044) 291-61-31; www.heart.kiev.ua). Співробітники кафедри працюють у відділеннях Інституту серця, виконують консультативну, лікувальну та оперативну роботу у консультативно-діагностичному поліклінічному відділенні, відділенні хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та магістральних судин №3 та інших відділеннях Інституту серця.

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є проведення науково-практичних конференцій спільно зі співробітниками Інституту серця. Учасниками цих конференцій є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м. Києва і регіонів України.

У співпраці з кафедрою на базі Інституту серця функціонує Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, яка видає науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» (головний редактор – Б.М. Тодуров, заступник головного редактора – О.Й. Жарінов), Всеукраїнська асоціація фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології (президент – Б.М. Тодуров).

Положення про кафедру

Контакти:

02660, м. Київ, Братиславська, 5А,
тел.: (050) 5017028,
тел./факс:  (044) 2915525
е-mail: kafedra.cardio@gmail.com