ФУРКАЛО Сергій Миколайович

Професор кафедри, доктор медичних наук, має вищу категорію.

Адреса електронної пошти: furkalosn@gmail.com

В 1984 році закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет.

З 1984 року був співробітником інституту серцево-судинної  хірургії  НАМН України.

В 1988 році захистив дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю кардіологія, працював на посаді старшого та провідного наукового співробітника інституту.

В 1995 році захистив дисертацію на здобуття звання доктора медичних наук за спеціальністю кардіологія та кардіохірургія.

З травня 1997 року до лютого 2001 року Фуркало С. М. обіймав посаду професора кафедри  серцево-судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

З 2001 року до цього часу обіймає  посаду керівника відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМНУ.

Загальний науковий стаж 25 років, науковий стаж на посаді професора кафедри та керівника відділу – 20 років.

Фуркало С. М. є автором більш ніж 250 фундаментальних та клінічних  друкованих робіт. Публікації присвячені питанням інтервенційного та хірургічного лікування хворих на ІХС, вторинній профілактиці ІХС у хворих, що перенесли втручання на серці.

Значна кількість публікацій в останні 5 років присвячена високотехнологічним методикам ендопротезування грудного та черевного відділів аорти, сучасним комбінованим та гібридним втручанням, питанням ендоваскулярного лікування портальної гіпертензії та питанням ендоваскулярного забезпечення трансплантології серця, печінки та нирок. Під керівництвом Фуркало С. М. започатковані кардіологічні ендовакулярні втручання, новітні технології втручань при портальній гіпертензії, втручання на брахіоцефальних судинах, та у хворих з вазоренальною гіпертензією.  Успішно виконується одна з найбільш сучасних та високотехнологічних програм ендопротезування черевної та грудної аорти, що є пріоритетною для інституту.

Відділення, яке очолює доктор наук Фуркало С. М. є клінічною базою Академії післядипломної освіти.

Під керівництвом Фуркало С. М. виконані та виконуються 5 кандидатських та докторська дисертації.

Фуркало С.М. є дійсним членом міжнародних лікарських товариств:

–          Європейської асоціації судинних хірургів.

–          Європейської асоціації інтервенційних кардіологів.

–          Є почесним членом Європейського товариства кардіологів.