Відбулася ХІІІ конференція «Дні аритмології в Києві»

Листопад, 19, 2021

18-19 листопада 2021 року відбулася XІII науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Дні аритмології в Києві». Співорганізаторами цього реєстрового заходу традиційно стали Інститут серця МОЗ України та Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Щорічні аритмологічні форуми покликані висвітлити та узагальнити найважливіші підсумки року в галузі діагностики, інтервенційного та медикаментозного лікування аритмій серця. Основною цільовою аудиторією конференції є кардіологи, аритмологи-електрофізіологи, лікарі з функціональної діагностики. Для участі в конференції попередньо зареєструвалися більше 800 лікарів різних спеціальностей з усіх регіонів України. Науковим модератором форуму є завідувач кафедри функціональної діагностики професор О.Жарінов.

Тематика конференції охопила найсучасніші аспекти інтервенційної аритмології та медикаментозного лікування серцевих аритмій. У перший день найбільшу увагу було приділено складним аспектам ведення пацієнтів з фібриляцією передсердь. Зокрема, було детально висвітлено аспекти базисного лікування, ролі модифікації традиційних факторів ризику, скринінгу та верифікації діагнозу безсимптомних порушень ритму, важливості контролю синусового ритму для профілактики серцево-судинних ускладнень, періпроцедурних аспектів ведення пацієнтів. Другий день форуму був присвячений показанням для імплантації кардіостимуляторів з позиції європейських рекомендацій 2021 року. В рамках круглого столу було обговорено стан проблеми профілактики раптової кардіальної смерті з допомогою імплантованих пристроїв в Україні.

У науковій програмі конференції взяли участь провідні спеціалісти в галузі порушень серцевого ритму і провідності з основних аритмологічних центрів України, зокрема, Ю.Карпенко (Одеський національний медичний університет), Д. Волков (Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України, м. Харків), А. Ягенський (Волинський центр кардіоваскулярної патології, м. Луцьк), Д. Лашкул (Запорізький державний медичний університет), С. Федоров (Івано-Франківський національний медичний університет), О. Грицай (Інститут серця МОЗ України). Особливу увагу аудиторії привернула лекція професора Еміна Оскана (університет м. Ізміра, Туреччина) з проблеми профілактики раптової кардіальної смерті у пацієнтів з серцевою недостатністю. Активну участь у науковій програмі взяли співробітники Університету, зокрема, кафедр функціональної діагностики (О.Жарінов, В.Куць, Н. Ліфантьєва, Я. Скибчик), кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій (Н. Ященко), хірургії серця і магістральних судин (О. Парацій).

Учасники конференції повною мірою використали можливості онлайн-формату для отримання відповідей на найгостріші клінічні питання. Протягом наступного тижня запис форуму можна переглянути на каналі Youtube.