Науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм: новітні підходи до діагностики та лікування»

Вересень, 13, 2018

В Інституті серця МОЗ України 13 вересня 2018 р. відбулася перша в новому навчальному році реєстрова науково-практична конференція «Венозний тромбоемболізм: новітні підходи до діагностики та лікування». Для участі в конференції зареєструвалися більше 140 кардіологів, терапевтів, судинних хірургів, лікарів з функціональної діагностики та інших суміжних спеціальностей з різних регіонів України.

Ідея конференції полягала в обговоренні сучасних рекомендацій з діагностики та лікування венозних тромбозів, тромбоемболії легеневої артерії, а також посттромбоемболічної легеневої гіпертензії.

Завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій, член-кореспондент НАМН України, професор Борис Тодуров зупинився у своїй доповіді на комплексному лікуванні тромбоемболії легеневої артерії. Доцент кафедри функціональної діагностики Л. Ткаченко висвітлила сучасні підходи до обстеження та лікування пацієнтів з хронічною посттромбоемболічною легеневою гіпертензією. У кількох доповідях співробітників Інституту серця МОЗ України (Андрій Хохлов, Микола Стан, Лідія Стеценко) було детально висвітлено існуючі стандарти та проблемні аспекти обстеження хворих з підозрою на тромбоемболію легеневої артерії на догоспітальному і госпітальному етапах. Особливе зацікавлення аудиторії викликала доповідь запрошеного гостя – професора кафедри хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Юрія Орла, який розповів про клінічні аспекти венозного тромбоемболізму при тромбофілії. В рамках конференції відбулася презентація монографії Бориса Тодурова «Тромбоемболія легеневої артерії: діагностика та хірургічне лікування».

Основним підсумком конференції можна вважати чітко розставлені доповідачами акценти щодо алгоритмів обстеження та реальних можливостей лікування венозного тромбоемболізму і тромбоемболії легеневої артерії в Україні.