Науково-практичний семінар “Інфаркт міокарда і серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року” в Інституті серця

Листопад, 30, 2018

Науково-практичний семінар «Інфаркт міокарда і серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року» був проведений 30 листопада в Інституті серця МОЗ України за активної участі кафедр функціональної діагностики, кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НМАПО імені П.Л. Шупика та за сприяння департаментів охорони здоров’я КМДА і КОДА. У семінарі взяли участь близько 200 лікарів-кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, реаніматологів, анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики, слухачі та інтерни кафедр Академії. На цьому щорічному семінарі були узагальнені основні підсумки року, що минає, в галузі діагностики та лікування найпоширеніших кардіоваскулярних хвороб.

З вітальним словом до учасників семінару звернувся генеральний директор Інституту серця МОЗ України, завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій член-кореспондент НАМН України, професор Б. Тодуров. У своїй доповіді він розповів про власний досвід і результати хірургічного лікування гострого інфаркту міокарда. Завідувач відділу ангіографії Інституту серця А. Хохлов виклав основні положення Європейських рекомендацій з реваскуляризації і окремо приділив увагу новітньому методу дослідження фракційного резерву кровоплину у вінцевих артеріях. У доповіді завідувача кафедри кардіології і функціональної діагностики ХМАПО професора В. Целуйко були висвітлені аспекти порівняння ішемічних і геморагічних ризиків з позицій вибору та визначення тривалості подвійної антитромбоцитарної терапії при гострих коронарних синдромах, а в доповіді завідувача кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика професора О. Жарінова – принципи лікування післяінфарктних хворих та вибору у них методу реваскуляризації з позицій сучасних рекомендацій. Доцент кафедри діабетології Н. Жердьова розповіла про еволюцію ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і високим кардіоваскулярним ризиком, а доцент кафедри внутрішньої медицини НМУ імені О. Богомольця Є. Андрєєв – про роль біомаркерів у діагностиці серцевих хвороб.

Друге засідання було присвячене проблемам діагностики і лікування ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності. Особливу увагу аудиторії привернули доповіді професорів М. Лутая (Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України) і О. Коваль (Дніпропетровська медична академія), у яких були детально викладені основні положення європейських рекомендацій з лікування артеріальної гіпертензії 2018 року та обґрунтовані існуючі підходи до корекції міокардіальної ішемії. У симпозіумі з участю професорів В. Целуйко і О. Жарінова було презентовано нові можливості лікування пацієнтів із серцевою недостатністю з використанням молекули сакубітрил-вальсартану на основі дослідження PARADIGM-HF, останніх американських і європейських рекомендацій.

Можливість безпосереднього спілкування з визнаними лідерами вітчизняної кардіології, безліч питань і цікаві відповіді на них, невимушена атмосфера, безмежно вдячна і зацікавлена аудиторія – саме цим запам’ятається останній у 2018 році великий освітній форум в Інституті серця.