Українсько-Турецький Форум з кардіології і кардіохірургії

Грудень, 3, 2021

3 грудня 2021 року в Інституті серця МОЗ України відбувся форум з кардіології і кардіохірургії, організований спільно з Турецькою асоціацією структурної хвороби серця. Крім співробітників Інституту і розташованих на його базі кафедр Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, у форумі взяли участь більше 50 кардіологів з різних регіонів Туреччини, у тому числі чимало професорів найбільших університетів цієї країни, які займаються викладанням кардіології і кардіохірургії.

Учасників форуму привітав генеральний директор Інституту серця МОЗ України, завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П.Л. Шупика член-кореспондент НАМН України професор Борис Тодуров. З цікавою та дуже актуальною доповіддю «Електричний шторм» виступив професор університету міста Ізміра, інтервенційний аритмолог Емін Еврен Оскан. Аспекти медичного та інтервенційного лікування гострих аортальних синдромів висвітлив відомий кардіохірург професор Омер Челік (Стамбул). Інтервенційний кардіолог Микола Стан (Інститут серця МОЗ України) розповів у своїй доповіді про роль оцінювання фракційного резерву кровотоку для визначення тактики коронарної реваскуляризації. У доповіді професора Олега Жарінова (НУОЗ України імені П.Л. Шупика)  було висвітлено сучасний стан проблеми безсимптомної фібриляції передсердь.

Проведення форуму стало черговим успішним кроком у реалізації співпраці Інституту серця та кафедр Університету з кардіологами і кардіохірургами Туреччини. Воно сприятиме інтеграції українських спеціалістів у міжнародну медичну спільноту.