IV Науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії»

Червень, 1, 2018

01 червня в Інституті серця відбулася четверта щорічна реєстрова науково-практична конференція «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії», організована за активної участі кафедр кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій та функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика.

У роботі конференції взяли участь близько 100 лікарів-кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, реаніматологів, анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики. Традиційна основна мета форуму – ознайомити лікарів різних спеціальностей з останніми досягненнями кардіохірургії та інтервенційної кардіології.

З вітальним словом до учасників конференції виступив генеральний директор ДУ «Інститут cерця МОЗ України», завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій НМАПО ім. П.Л. Шупика, член-кор. НАМН України, професор Б. Тодуров. Тематика пленарного засідання передбачала розгляд аспектів еволюції кардіохірургічного лікування аортальних вад серця (Б. Тодуров), катетерних технологій протезування аортального і мітрального клапанів (к.мед.н. А. Хохлов, Інститут серця МОЗ України), еволюції протезування клапанів серця (к.мед.н. В. Демянчук, Інститут серця МОЗ України), застосування гемотрансфузійної терапії в кардіохірургічній клініці (І. Кузміч, Інститут серця МОЗ України). Асистент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій к.мед.н. А.Іванюк доповів результати власного дослідження застосування мініінвазивних доступів у кардіохірургії. Увагу аудиторію привернули також доповіді про сучасну антитромботичну терапію після стентування вінцевих артерій (завідувач кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика професор О.Жарінов) і застосування радіочастотних катетерних методів лікування фібриляції передсердь (к.мед.н. Б.Кравчук, НІССХ ім. М.Амосова).