Офіційний захист дисертації першого аспіранта кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Січень, 24, 2023

Проведення наукових досліджень є надзвичайно важливим для розвитку практичної медицини, яка має відповідати європейським стандартам і бути конкурентоспроможною на світовому ринку надання медичних послуг.

Співробітники кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій активно розвивають цілу низку напрямів наукових досліджень. Серед них – розробка та удосконалення існуючих методів діагностики та лікування серцево-судинної патології.

24 січня 2023 року відбувся офіційний захист дисертації аспіранта кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Юрія Харенка «Порівняння різних методів захисту міокарда при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу» на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», галузь 22 «Охорона здоров’я». Дисертаційна робота – фрагмент комплексної планової ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій «Мінітравматичні та реконструктивні операції на серці».

Науковий керівник – завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, професор Борис Тодуров.

Засідання разової спеціалізованої ради проходило під головуванням завідувача кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика професора Олега Жарінова.

Офіційними опонентами були професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету О.О. Богомольця, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, член-кореспондент НАМН України,  професор Костянтин Руденко та завідувач відділу трансплантації та хірургії серця Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України, д.мед.н. Артур Габрієлян, а рецензентами – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, професор  Олег Лоскутов та професор кафедри хірургії серця і магістральних судин НУОЗ України імені П.Л.Шупика, професор Ростислав Вітовський.

У роботі представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення важливої наукової проблеми сучасної кардіохірургії, а саме – вибору метода захисту міокарда при операціях на мітральному клапані в умовах штучного кровообігу, за рахунок порівняння різних видів захисту. Отримані результати підтверджують безпеку використання фібрилляції міокарда з інтермітуючим перетисненням аорти та підкреслюють можливість більш широкого використання даного методу захисту у кардіохірургії.

Офіційні опоненти та рецензенти у своїх виступах відзначили наукову новизну і практичне значення одержаних результатів. Рішенням спеціалізованої ради Юрію Харенку присуджено ступінь доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».